Glenn Houtgraaf, MSc

Publications
Publications

Houtgraaf, G. (in press). Public Sector Creativity: Triggers, Practices and Ideas for Public Sector Innovations | Public Management Review

Gelainda, H., Houtgraaf, G., and Al-Kwifi (in press). Creativity and Innovation in Rapidly Developing Qatar: The impact of leadership and the mediation of psychological empowerment amidst rapid growth | International Journal of Public Sector Management

Houtgraaf, G. (2021). Creatieve Ambtenaren? | StukRoodVlees

Houtgraaf, G., Peter M. Kruyen & Sandra van Thiel (2021). Public Sector Creativity as the Origin of Public Sector Innovation: A taxonomy and future research agenda | Public Administration

Houtgraaf, G. (2018). Het Belang van Bestuurslijke Adaptiviteit als Organische Dynamiek | Essaybundel Adaptiviteit en Openbaar Bestuur, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties